Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Η Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) ανακοινώνει

την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης

και μέχρι 02/12/2022 για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» της δομής Απεραντίων του Δήμου Αγράφων.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αίτηση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ