Προσλήψεις προσωπικού για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με 2μηνη σύμβαση ΙΔΟΧ, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με 4μηνη σύμβαση ΙΔΟΧ  για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ