Πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ με ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 2.11.2023 έως και 13.11.2023.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2023 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ