Προσκόμιση δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Παρακαλούνται όσοι επαγγελματίες δεν έχουν προσκομίσει ή έχουν αποστείλει ελλιπή στοιχεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη ( έντυπο Εργάνη κλπ.) να τα προσκομίσουν έως την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 στο Νέο Δημαρχείο Καρπενησίου.

Διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η απαλλαγή τους.