Ανακοίνωση – πρόσκληση για συζήτηση σχετικά με θέματα του ΚΑΠΗ

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου καλούμε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ – αλλά και όσους/ες ενδιαφέρονται να εγγραφούν -να παραυρεθούν στο χώρο του ΚΑΠΗ για μια συζήτηση αναφορικά με θέματα λειτουργιάς του κέντρου.
Στόχος η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, αλλά και η παρουσίαση των νέων δράσεων που πρόκειται να υλοποιήσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα για την πιο ευχάριστη και ποιοτικότερη λειτουργία του ΚΑΠΗ, ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής μας.
Η συμμετοχή όλων των μελών είναι χρήσιμη και απαραίτητη.