Πρόσκληση Φορέων για τη συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

Παρακαλούνται οι κάτωθι φορείς όπως ορίσουν τους εκπροσώπους τους (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:

 1. Δικηγορικός σύλλογος
 2. Ειδικές Μορφές Τουρισμού
 3. Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ευρυτανίας
 4. Επιμελητήριο Ευρυτανίας
 5. Σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων
 6. Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου
 7. Σύλλογος γυναικών Ευρυτανίας
 8. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος
 9. Κολυμβητικός Όμιλος Καρπενησίου
 10. Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Καρπενησίου
 11. Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων Καρπενησίου Α.Λ.Α.Κ.
 12. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 13. Σύλλογος γονέων και κηδεμόων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 14. Τ.Ε.Ε. Καρπενησίου
 15. Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ
 16. Σύλλογος Κυνηγών Ευρυτανίας
 17. Σύλλογος Κρικελιωτών
 18. Σύλλογος Μεγαλοχωριτών η Αγία Παρασκυεή
 19. Πολιτιστικός Σύλλογος Προυσού
 20. Κολυμβητικός σύλλογος «Ο Εύρυτος»
 21. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευρυτανίας (Ε.Π.Σ.Ε)
 22. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευρυτανίας
 23. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου
 24. Σύλλογος Γυναικών Φουρνάς
 25. Κίνηση Πολιτών
 26. Σύλλογος νέων για την Ευρυτανία
 27. Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑμΕΑ

Οι φορείς μπορούν να καταθέσουν τη συμμετοχή τους με αίτηση στο Δημαρχειακό Μέγαρο του Δήμου Καρπενησίου ή αποστέλλοντας ταχυδρομικώς τον ορισμό των εκπροσώπων τους στη διεύθυνση Ύδρας 6, ΤΚ 36100, Καρπενήσι.