15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι  έξι  (26) του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 3. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (εισηγήτρια η Γ.Γ. Γραμματέας κ.Χορμόβα)
 4. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στα δημοτικά έργα του Δήμου Αγράφων (εισηγήτρια η Γ.Γ. Γραμματέας κ.Χορμόβα)
 5. Επί αιτήσεως δημότη για παραχώρηση ακινήτου έναντι οφειλής (εισηγήτρια η Γ.Γ. Γραμματέας κ.Χορμόβα)
 6. Προγραμματισμός  προσλήψεων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (εισηγήτρια η Γ.Γ. Γραμματέας κ.Χορμόβα)
 7. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 8. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπενησίου με το «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».για τη λειτουργία του ΣΜΑ Καρπενησίου και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 9. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπενησίου με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 10. Έγκριση της αριθμ.45/2016 απόφασης της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά ισολογισμό- απολογισμό έτους 2015) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 11. Έγκριση απόφασης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ οικονομικού έτους 2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 12. Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2017(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος )
 13. Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού 2017 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος )
 14. Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2017 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος )
 15. Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2017(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ Ντέκας Χρήστος.)
 16. Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ΤΑΠ 2017(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ Ντέκας Χρήστος)
 17. Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2017(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος)
 18. Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας  έτους 2017 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ Ντέκας Χρήστος)
 19. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία μαθητών – φοιτητών στη  Μαθητική Εστία έτους 2017  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος)
 20. Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής σχετικά με τα τροφεία Παιδικών Σταθμών έτους 2017  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος)
 21. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ντέκας Χρήστος)
 22. Επί αιτήσεως Βασταρούχα Μαρίας – Χρυσούλας για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων, από εμποροπανήγυρη 2016 (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 23. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων για τέλη κοιμητηρίου (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 24. Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη φιλοζωία (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 25. Επί αιτήσεως δημότη για παράταση ταφής στην Τ.Κ. Μεγ.Χωριού (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 26. Αποδοχή δωρεάς για κατασκευή οστεοθυρίδων στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Μεγ.Χωριού(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 27. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Παλαιού Δερματίου  (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Ντέκας Χρήστος)
 28. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Νικ. Τσιαμπούλα και Εθν. Αντιστάσεως (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 29. Παραχώρηση χώρου στον Πεζοπορικό Φυσιοδιφικό Σύλλογο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 30. Σύναψη σύμβασης Δήμου Καρπενησίου με ΤΕΙ Δασοπονίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
 31. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμάτευση (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 32. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Χρυσαυγής Παπαρούπα (αφορά κατολισθητικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Κορυσχάδων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 33. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 34. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016) (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ «ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΣIΟΥΚΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: Χατζόπουλος Γεώργιος του Κων/νου ΕΔΕ
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΙΚΕΛΟΥ, ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΑΒΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑΣ» Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 3. Παράταση προθεσμίας του έργου «Δημιουργία χώρων άθλησης στη ΔΕ Προυσού Δήμου  Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Κων/νος Τριάντος και Οδυσσέας Τριάντος ΟΕ
 4. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ «ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΣIΟΥΚΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΥΡΝΑ» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: Χατζόπουλος Γεώργιος του Κων/νου ΕΔΕ
 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου Ανάδοχος: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ
 6. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και  1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων» Ανάδοχος: Τσούτσικας
 7. Έγκριση 7ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις Ανάπλασης –Αναβάθμισης στο Εμπορικό Κέντρο του Καρπενησίου» Ανάδοχος: ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας» του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Γεωργία Γκορόγια του Παναγιώτη ΕΔΕ
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Επισκευή στέγης παλαιού δημαρχείου Καρπενησίου»  του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Θεόδωρος Βαξεβάνος Ε.Δ.Ε
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινή & οριστική  παραλαβή του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
 11. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΟΡΙΑΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Θεόδωρος Βαξεβάνος Ε.Δ.Ε
 12. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Τ.Κ. Βράχας»  του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
 13. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Γοριανάδων»  του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Νικολάος Σταμούλης
 14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής& οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Ασπροπύργου Δ.Ε. Προυσού» Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Φέγγος Θωμάς
 15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ . ΑΛΕΣΤΙΩΝ & ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ» Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Καρατζιούνης Κων/νος
 16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Βελωτών ΔΕ Προυσού» Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Φέγγος Θωμάς

 

 Ο πρόεδρος του Δ.Σ

 

                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                 Πέτρου Ιωάννης