Πρόσκληση Συλλόγων για να συμπεριληφθούν στο έντυπο των Γιορτών Δάσους 2022

Παρακαλούνται όλοι οι Σύλλογοι του Δήμου Καρπενησίου που επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι καλοκαιρινές τους εκδηλώσεις στο έντυπο των Γιορτών Δάσους 2022 του Δήμου Καρπενησίου, να αποστείλουν τις δράσεις τους το αργότερο  έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 στο κάτωθι email: depak@otenet.gr ή να τις καταθέσουν στα γραφεία της ΕΚΕΠΠΠΠΑΔΗΚ στο Συνεδριακό Κέντρο. Δράσεις που θα αποστέλλονται μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στο έντυπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2237021227 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.