Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβούλευσης