Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.00μμ,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ στον 3ο όροφο επί της οδού Ν. Τσιαμπούλα, για να συζητήσουμε  τα παρακάτω θέματα:

 

  • Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου έτους 2019

 

  • Προϋπολογισμός Δήμου Καρπενησίου έτους 2019

 

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Σουλιώτης