Πρόσκληση στην 12η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας,   την 29η Οκτωβρίου  του έτους  2014 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  14:00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Γνωμοδότηση και παραλαβή του Α’ Σταδίου της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου Δομνίστας»
  2. Παραχώρηση θέσεων προσωρινής στάθμευσης έμπροσθεν Φαρμακείου Ε.Οικονόμου και ΣΙΑ ΟΕ
  3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Κοντοδήμα Αθανασίας στην Τ.Κ. Άμπλιανη
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΝΗΝΕΜΙΑ» της κ. Δημητρακοπούλου Δήμητρας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας