Πρόσκληση σε παραγωγούς και επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη ( ΑΣΣΕ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων προθηκών ( stands) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως μέσα προβολής και πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων τα οποία παράγονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

STANDS

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ