Πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες για δωρεάν διανομή των διαφημιστικών τους φυλλαδίων στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου

Στην προσπάθειά μας να τονώσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, παρακαλούμε όπως μας προσκομίσουν διαφημιστικό υλικό των επιχειρήσεών τους για να το διανέμουμε στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Η παράδοση του υλικού θα πραγματοποιείται στο Γραφείο Δημάρχου μέχρι την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 2237350024.

Για τη συγκεκριμένη δράση δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.