Πρόσκληση για τη χορήγηση είκοσι (20) συνολικά επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας πρόκειται να χορηγήσει είκοσι ( 20) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ