Πρόσκληση για οικονομική προσφορά της προμήθειας φυτών για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος και την Τεχνική έκθεση.