Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδληλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ