Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212

Σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212.
Οι ιστοσελίδες πρόσβασης στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:
Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr
Ιστοσελίδα Έργου http://kentradiaviou.gr

Παρακαλούμε θερμά για την περαιτέρω διάχυση της σχετικής Ανακοίνωσης/Πρόσκλησης στην τοπική κοινότητα του Δήμου σας προκειμένου για την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή υποψήφιων εκπαιδευτών και τον εμπλουτισμό των θέσεων σε περιοχές και ειδικότητες προγραμμάτων με μεγάλη ζήτηση.
Ενδεικτικά αναφέρεται η προώθηση σε:
-Ιστοσελίδα Δήμου, Δημοτικές Υπηρεσίες.
Παρακαλούμε για την προσοχή σας στην ηλεκτρονική καταχώρηση/ανάρτηση να τηρούνται οι όροι των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ενημέρωσή σας (π.χ. αναφορά της συγχρηματοδότησης από Ελλάδα και Ε.Ε.-Ε.Κ.Τ. μέσω του Ε.Π. “ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ”, εμβλήματα-λογότυπα κτλ.)
-Επαγγελματικές Ενώσεις & Επιμελητήρια
-Κοινωνικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ ΟΑΕΔ)
-Σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επαγγελματικές Σχολές, ΙΕΚ κτλ.
-Επιστημονικοί Σύλλογοι
-Πολιτιστικοί-Καλλιτεχνικοί Σύλλογοι, Εργαστήρια χειροτεχνίας, Ωδεία, Πολιτιστικά Κέντρα
-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
-Αθλητικοί Σύλλογοι, Ομάδες εθελοντών-διασωστών
-Τοπικές επιχειρήσεις, ατομικοί επιχειρηματίες, επαγγελματίες αντίστοιχων ειδικοτήτων
-Εκπαιδευτές αντίστοιχων ειδικοτήτων
-Εμπειροτέχνες/Σύλλογοι εμπειροτεχνών αντίστοιχων ειδικοτήτων
-Λοιπές κατηγορίες αποδεκτών, συναφείς με το αντικείμενο της Πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Ανακοίνωση και τους όρους της σχετική Πρόσκλησης:
Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έ ως και τις 03/07/2020 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ Κ 111 43 Αθήνα (Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη και συνεργασία σας στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας προς το σκοπό της βέλτιστης αξιοποίησης της Πρόσκλησης και της επίτευξης των στόχων υλοποίησης τμημάτων μάθησης του Έργου.

Άννα Γερίμογλου
Υπεύθυνη Δικτύωσης
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση
Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ.Κ.11143, Αθήνα
e-mail:gerimoglou.a@inedivim.gr
Τ: 213 131 4636