Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για τη προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ