Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία « Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων »

Διαβάστε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος , το Τιμολόγιο μελέτης και την Τεχνική έκθεση.