Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική περιγραφή