Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προκατασκευασμένων τουαλετών στο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδληλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προκατασκευασμένων τουαλετών στο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ