Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια μουσικών οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  « Προμήθεια μουσικών οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου ».

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση

Τεχνική έκθεση