Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ