Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Καρπενησίου».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΝΤΟΣ

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ