Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απομαγνητοφώνηση -δακτυλογράφηση «κατά λέξει» των συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2020

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: «Απομαγνητοφώνηση -δακτυλογράφηση «κατά λέξει» των συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2020».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ