Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού υλικού για τη συντήρηση κι επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.