Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσόξυλων

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια καυσόξυλων με σκοπό τη διάθεσή τους σε άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες δημοτών του Δήμου Καρπενησίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ