Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών στο Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να αξιοποιήσει τις πλούσιες υδάτινες πηγές του, την καθαρότητα και την ποιότητά τους, παραχωρώντας δικαιώματα εμπορίας για την εγκατάσταση εμφιαλωτηρίων επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών.  Για το λόγο αυτό κατάρτισε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικό κανονισμό  για τον καθορισμό όρων (δικαιωμάτων εμπορία) για την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού, φυσικού μεταλλικού νερού και παρασκευής αναψυκτικών.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων και να καταθέσουν τυχόν προτάσεις, μέχρι την Τρίτη 2 Μαίου και ώρα 13:00, για την πηγή «Μεσαίο Κεφαλόβρυσο» στην Περιοχή Αγίας Τριάδας με αριθμό απογραφής Π272 και κωδικό υδροσημείου 189007, που βρίσκεται στην Τ. Κ. Αγίας Τριάδας, της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων του Δήμου Καρπενησίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ