Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία «Περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019 2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΉ-ΦΥΛΑΞΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 2019 2020