Ημέρες προσέλευσης των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΔΩ:

Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΒΡΕΦΗ Α’ 

ΒΡΕΦΗ Β’

ΝΗΠΙΑ Α’ 

ΝΗΠΙΑ Β’