Προνοιακά επιδόματα

Τα προνοιακά επιδόματα β’ διμήνου Μαρτίου- Απριλίου θα καταβληθούν από Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.