Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καθισμάτων και τραπεζιού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καθισμάτων και τραπεζιού υποδοχής για την Μαθητική Εστία Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθεται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ