ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια μικροεργαλείων για τις  ανάγκες του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ