Προμήθεια toner Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ». Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (pdf)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (doc)