Προμήθεια σωλήνων άρδευσης και ειδών πυρόσβεσης

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης εωιδαφέροντος για την προμήθεια α) σωλήνων άρδευσης για τη μεταφορά νερού σε δεξαμενέςκαι ειδών πυρόσβεσης και β) ειδών πυρόσβεσης για τις ανάγκες της πυροσποροστασίας του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ