Προμήθεια μελανιών Β’ Εξαμήνου για το Δήμο Καρπενήσιου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών για τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ