Προμήθεια καυσόξυλων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια καυσόξυλων για άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες για το έτος 2020”. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ