Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού Η/Υ και Δικτύων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κι εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και δικτύων. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ