Προμήθεια γραφικής ύλης

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, εντύπων, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το Δήμο Καρπενησίου, το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ