Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τη διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός φορτηγού 8×4 για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ