ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού και μεσινέζας για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ