Προμήθεια εισιτηρίων για Αστική – Δημοτική συγκοινωνία

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εισητηρίων για τη Δημοτική & αστική συγκοινωνία. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ