Διαγωνισμός για προμήθεια επιβατηγών αυτοκινήτων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια δύο επιβατηγών αυτοκινήτων.

Το σχετικό Τεύχος για τον διαγωνισμό μπορείτε να το βρείτε εδώ.