Προμήθεια «ad blue» και απιονισμένου νερού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικού πρόσθετου καυσαερίων πετρελαίου «ad blue» και απιονισμένου νερού για τις ανάγκες του Δήμου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ