Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την « Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού  για τη συντήρηση – επισκευή  των εγκαταστάσεων  της  Δ.Ε Καρπενησίου».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική έκθεση