Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου», με σφραγισμένες προσφορές και με με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής πώλησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τα Δελτία Πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου, της Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ