Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου  για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού  16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, στις 26 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 09:00π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 09:30π.μ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50029 – 22373 50030, αρμόδιοι κ. Γ. Θανασιάς –  κ. Ν. Ράικος).

Διαβάστε την Τεχνική μελέτη και τη Διακήρυξη.