Προκήρυξη πρόσληψης

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά ( 7) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων »  Άθληση για όλους» περιόδου 2016-2017. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα είναι από 17/11/2016 έως και 28/11/2016.

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Υπεύθυνη δήλωση