Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου» , CPV 45261910-6, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€.

Διαβάστε την Προκήρυξη.