Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου » Διευθέτηση ομβρίων της Τ. Κ. Μεσοκώμης» .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ